I. Wie zijn wij?

Omio is een voor iedereen toegankelijk webgebaseerd platform, dat in verschillende talen en onder verschillende landspecifieke domeinen (b.v. www.omio.com, de.omio.com, www.omio.at, www.omio.es en www.omio.co.uk) op websites en via apps voor mobiele apparaten wordt geëxploiteerd. Exploitant is Omio Corp. („Omio“, „wij“), ingeschreven in het handelsregister van Delaware, VS, onder nr. 4973690. Omio Corp. heeft haar operationele hoofdkantoor in Berlijn.

Ons aanbod is het opzoeken en vergelijken van en het bemiddelen bij vervoers- en accommodatiemogelijkheden en de daarmee verband houdende diensten (vluchten, treinreizen, busreizen, huurauto's, enz.) via onze websites en apps. Daarnaast bieden we bij enkele geselecteerde aanbiedingen de mogelijkheid van rechtstreekse boeking via onze website.

Omio is onafhankelijk. We verzorgen niet zelf vervoer of reizen, we zijn geen eigenaar van een van de bedrijven van derde partijen (touroperators of reisorganisatoren) en worden niet economisch beheerst door aanbieders van afzonderlijke reisproducten.

II. De Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden („ALV“) is - evenals in onze privacyregels - het gebruik van het aanbod op onze websites en in de apps vastgelegd. Deze voorwaarden vormen de basis voor de tussen Omio en de gebruiker bestaande gebruiksrelatie. Door gebruik van ons aanbod, dus bijvoorbeeld door het geven van zoekopdrachten, of het gebruik van de door ons ter beschikking gestelde resultaten, links, gegevens, materialen, informatie of andere diensten, verklaart u zich akkoord met deze ALV. Indien u bezwaar hebt tegen deze ALV of tegen een afzonderlijke bepaling van deze ALV, verzoeken we u geen gebruik van ons aanbod te maken.

Deze ALV gelden voor het gebruik van onze websites en apps en regelen uitsluitend onze eigen diensten: het opzoeken van reisverbindingen via onze zoekmachine en het doorlinken naar de boekingsplatforms van externe aanbieders. Bovendien zijn in deze ALV ook onze werkzaamheden vastgelegd, wanneer we u via onze sites rechtstreekse boekingsmogelijkheden aanbieden (voor geselecteerde reisorganisatoren en verbindingen). Onze ALV hebben geen betrekking op de voorwaarden waaronder het bemiddelde vervoer of de reizen worden uitgevoerd; daarop zijn de algemene voorwaarden van de touroperators van toepassing. Ze hebben evenmin betrekking op de voorwaarden waaronder u de tickets op de boekingsplatforms van derden boekt, ook als wij u doorgelinkt hebben. Daarop zijn de algemene voorwaarden van deze andere reisorganisator of reisagent van toepassing.

III. Dit zijn de diensten van Omio

Wij leveren u de nodige informatie om uw reis naar of door Europa gemakkelijker en beter te plannen en de voorgestelde reismogelijkheden met elkaar te kunnen vergelijken.

1. Zoekmachine + vergelijkingsplatform voor reismogelijkheden
Omio toont u verschillende reismogelijkheden, die wij aan de hand van uw wensen en behoeften voor u opzoeken. Omio verzamelt en toont overzichtelijk en eenvoudig uw reismogelijkheden met verschillende vervoersmiddelen (met name trein, bus, vliegtuig en huurauto) tussen de meeste Europese steden en kleinere plaatsen. Wij ordenen de gevonden en vervolgens weergegeven verbindingen op tijdsduur en kosten, zonder de pretentie te hebben van absolute volledigheid of juistheid van de resultaten. U hebt dan de mogelijkheid, de reismogelijkheden op reisduur, prijs of andere aspecten te vergelijken. Het overzicht van de resultaten van de zoekopdracht en de concrete weergave of volgorde zijn geen aanbeveling of reclame voor de betreffende reismogelijkheid of voor een bepaalde aanbieder.

2. Boeking via externe aanbieders
We bieden vanaf de pagina’s met resultaten een rechtstreekse link naar de boekingssite van de betreffende aanbieder, waar u de gewenste tickets kunt kopen en reserveringen kunt doen. De overeenkomst met deze aanbieder komt alleen tot stand op basis van de daar geldende algemene voorwaarden. Voor de op deze wijze geboekte reisproducten (boekingen en reserveringen) zijn dan uitsluitend de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder van toepassing. De betaling vindt vervolgens plaats via het op de website van deze externe aanbieder aangeboden betalingssysteem. Annuleringen of wijzigingen van de zo geboekte verbindingen moeten derhalve eveneens rechtstreeks op de aanbiedingssite van de externe aanbieder worden gedaan.

3. Boekingen via Omio
Voor geselecteerde reisorganisatoren en geselecteerde verbindingen bieden we rechtstreeks op onze aanbiedingssites een veilige online-boekingsmogelijkheid aan. In dat geval wordt u niet doorgelinkt naar de boekingssite van de betreffende aanbieder. Wanneer u een verbinding via onze aanbiedingssites reserveert, wordt deze reservering afgehandeld door Omio Travel GmbH, een dochteronderneming van Omio Corp., gevestigd in Berlijn (Schönhauser Allee 180, 10119 Berlijn) in naam van en namens Omio Corp. Indien u bij ons verbindingen van Franse aanbieders boekt, worden deze boekingen door Omio Voyages SAS (29-31 Rue des Entrepreneurs, 78420 Carrières Sur Seine, France) afgehandeld. Omio Voyages SAS is een dochteronderneming van Omio Travel GmbH. De termen „Omio“ en „wij“ hebben in deze ALV bij dergelijke boekingen ook betrekking op Omio Travel GmbH en Omio Voyages SAS.

We vragen in dat geval de naam van de reiziger, een e-mailadres en informatie over de wijze van betaling (die via een externe aanbieder van betaaldiensten wordt verwerkt). We sturen vervolgens boeking en reisprijs voor u aan de betreffende reisorganisator door. De ticketverkoop vindt namens en voor rekening van de betreffende reisorganisator plaats.

Door te klikken op de knop "Boeken" op onze boekingssite, biedt u ons een overeenkomst inzake bemiddeling bij het betreffende vervoer of de betreffende reis aan. De via ons gedane boeking wordt pas geacht door ons te zijn geaccepteerd, wanneer u de boekingsbevestiging hebt ontvangen. U ontvangt naast onze rekening alle benodigde reisdocumenten met de als e-mail gezonden boekingsbevestiging. Dit betreft over het algemeen afdrukbare tickets van de betreffende aanbieder als pdf-bestand of in een ander gangbaar elektronisch formaat (bv. mobiele tickets met QR-codes). In speciale gevallen ontvangt u voor bepaalde verbindingen in plaats van afdrukbare tickets een boekingscode of een tegoedbon voor een ticket, die u voor vertrek op het station (loket of kaartjesautomaat) moet inwisselen.

We vragen u de u zo toegezonden reisdocumenten onmiddellijk te controleren. Eventuele onjuiste gegevens dienen dadelijk aan ons te worden meegedeeld om correctie van de documenten mogelijk te maken. Organisator van de reis is ook bij deze wijze van boeking de desbetreffende externe aanbieder. Omio brengt voor de bemiddeling bij de reis eventueel boekingskosten in rekening. Indien dat het geval is, wordt de klant daarop apart geattendeerd. De boekingskosten kunnen niet terugbetaald worden. Er kunnen daarnaast ook nog kosten bij de betreffende aanbieder zijn.

De via Omio te boeken vervoersverbindingen en reizen kunnen alleen met de aangegeven betaalmogelijkheden worden geboekt. Bij een boeking met creditcard machtigt u de door ons ingeschakelde payment service provider uitdrukkelijk, om in opdracht van de externe aanbieder de betreffende reisprijs inclusief het vermelde boekingstarief via deze creditcard te innen. Indien u (voor zover mogelijk) PayPal of onlinebetaling als betaalwijze kiest, wordt de opdracht tot betaling door uzelf online gegeven.

Indien u het vervoer of de reis annuleert en de overeenkomst ontbindt, zijn de daarvoor te betalen kosten afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden en contractuele bepalingen van de betreffende externe aanbieder (touroperator). Annulering en ontbinding van de overeenkomst moeten ook aan de betreffende externe aanbieder worden meegedeeld. Wanneer u de annulering of ontbinding van de overeenkomst aan Omio meedeelt, kan doorzending aan de externe aanbieder alleen plaatsvinden, indien deze schriftelijk (per e-mail, fax of brief) en onder vermelding van het betreffende boekingsnummer plaatsvindt. Als alternatief bieden we voor geselecteerde reisorganisatoren ook een annuleringsmogelijkheid rechtstreeks op onze site aan.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van reizen op het tijdstip van de boeking, of voor de uitvoering van de geboekte reis door de externe aanbieder.

4. Registratie bij Omio
De mogelijkheid bestaat dat gebruikers van de websites van Omio zich laten registreren. Wanneer u zich als gebruiker op onze website inschrijft, kunt u een persoonlijk gebruikersprofiel aanmaken en uw zoekacties, uw reizen tot nu toe, uw favoriete routes en de gegevens van uw eventuele kortingskaarten (bv. RailPlus of DB BahnCard) opslaan. De registratie is bedoeld om het gebruik van Omio nog meer te optimaliseren. U krijgt toegang tot uw eigen profiel door het opgeven van een zelf gekozen gebruikersnaam en een wachtwoord. De opgeslagen informatie met betrekking tot creditcard en kortingskaarten, uw reserveringen en persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend alleen gebruikt met inachtneming van onze privacyregels.

IV. Afwijzing van aansprakelijkheid

We doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website juist is. Bij de vermelding van de details van de reizen en reisaansluitingen zijn we afhankelijk van de informatie die ons door de betreffende organisatoren wordt verstrekt. We hebben niet de mogelijkheid om de juistheid en actualiteit van de door ons verzamelde en weergegeven informatie volledig te verifiëren. Controleer daarom zelf de persoonlijke reisinformatie via de door ons verstrekte links of door een rechtstreeks bezoek aan de website van de betreffende organisator.

We kunnen onze gebruikers geen garantie geven of toezeggingen doen ten aanzien van de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Datzelfde geldt voor alle overige informatie die we bij de Omio-aanbieding vermelden en die ons door derden beschikbaar is of wordt gesteld. Om dezelfde redenen zijn we ook bij de bemiddeling van reizen van derden niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de reizen of reisverbindingen (op de websites van derden) op het tijdstip van de reservering, of voor de feitelijke en vlekkeloze uitvoering van de bij een derde partij geboekte diensten. Noch wij, noch onze partners geven ten aanzien van de op onze websites meegedeelde of vermelde informatie, producten, diensten of software enige toezegging of garantie, met name ten aanzien van de geschiktheid voor een bepaald doel – tenzij deze aan onze gebruikers uitdrukkelijk persoonlijk zijn gegeven.

Wij zijn niet aansprakelijk voor storingen op of beperkingen van het netwerk die niet aan ons te wijten zijn. We zijn voortdurend aan het werk om een foutloze en ononderbroken technische werking van ons aanbod te waarborgen. We kunnen echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de ongestoorde, tijdige en ononderbroken bereikbaarheid resp. bruikbaarheid van ons aanbod. Dat geldt met name voor vertraging of uitval op technische gronden en de daaruit eventueel voortvloeiende schade.

IV. Afwijzing van aansprakelijkheid

We doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website juist is. Bij de vermelding van de details van de reizen en reisaansluitingen zijn we afhankelijk van de informatie die ons door de betreffende organisatoren wordt verstrekt. We hebben niet de mogelijkheid om de juistheid en actualiteit van de door ons verzamelde en weergegeven informatie volledig te verifiëren. Controleer daarom zelf de persoonlijke reisinformatie via de door ons verstrekte links of door een rechtstreeks bezoek aan de website van de betreffende organisator.

We kunnen onze gebruikers geen garantie geven of toezeggingen doen ten aanzien van de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Datzelfde geldt voor alle overige informatie die we bij de Omio-aanbieding vermelden en die ons door derden beschikbaar is of wordt gesteld. Om dezelfde redenen zijn we ook bij de bemiddeling van reizen van derden niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de reizen of reisverbindingen (op de websites van derden) op het tijdstip van de reservering, of voor de feitelijke en vlekkeloze uitvoering van de bij een derde partij geboekte diensten. Noch wij, noch onze partners geven ten aanzien van de op onze websites meegedeelde of vermelde informatie, producten, diensten of software enige toezegging of garantie, met name ten aanzien van de geschiktheid voor een bepaald doel – tenzij deze aan onze gebruikers uitdrukkelijk persoonlijk zijn gegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor storingen op of beperkingen van het netwerk die niet aan ons te wijten zijn. We zijn voortdurend aan het werk om een foutloze en ononderbroken technische werking van ons aanbod te waarborgen. We kunnen echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de ongestoorde, tijdige en ononderbroken bereikbaarheid resp. bruikbaarheid van ons aanbod. Dat geldt met name voor vertraging of uitval op technische gronden en de daaruit eventueel voortvloeiende schade.

V. Beperking aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid en ook die van onze medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers of agenten is beperkt tot opzet en grove nalatigheid, tenzij er onzerzijds essentiële contractuele verplichtingen („kardinale plichten“) worden geschonden. In geval van lichte nalatigheid zijn we alleen aansprakelijk voor typische en voorzienbare schade; deze beperkt zich tot het maximumbedrag van de door Omio bemiddelde geboekte dienst waarop de vordering betrekking heeft. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing, indien vorderingen op grond van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid of andere wettelijke garantie worden ingesteld. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden evenmin, indien de schade veroorzakende gebeurtenis de dood of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid tot gevolg heeft. Tegen ons ingestelde vorderingen tot schadevergoeding verjaren binnen twaalf maanden na het ontstaan, tenzij ze berusten op opzettelijk handelen. U vrijwaart Omio en haar agenten van alle vorderingen van derden - met inbegrip van de kosten van passende rechtsvordering en verdediging - die tegen ons of onze agenten worden ingesteld op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming uwerzijds, met name van een opzettelijke overtreding van deze ALV.

VI. Gegevensbescherming

Uw persoonlijke gegevens worden door ons volgens de huidige stand van de techniek beveiligd. We zijn niet aansprakelijk voor schade aan of misbruik van deze gegevens door derden, indien een dergelijk misbruik met adequate maatregelen voor gegevensbeveiliging volgens de bestaande techniek niet te vermijden was. Het gebruik van ons aanbod en de informatie die u ons voor dat gebruik verstrekt, zijn voorwerp van onze privacyregels. Door gebruik van onze websites en/of de apps voor mobiele apparaten stemt u in met het gebruik van uw gegevens overeenkomstig onze privacyregels.

VII. Wijziging van deze ALV

Ons aanbod zal in de toekomst voortdurend worden uitgebreid. Daarom behouden we ons het recht voor, deze ALV te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden aan de gebruikers (op onze aanbiedingssites) ten minste 10 dagen voor inwerkingtreding van de wijzigingen of van de nieuwe ALV meegedeeld. Het verdere gebruik van onze diensten na genoemde wijzigingsdatum vindt volgens de nieuwe Algemene Voorwaarden plaats. Als u het niet eens bent met de wijzigingen in de ALV of de afzonderlijke bepalingen, verzoeken we u het gebruik van onze diensten uiterlijk bij de inwerkingtreding van de wijzigingen te staken.

VIII. Aanbiedingen van derden

Ons aanbod bevat links naar andere websites, die we niet zelf exploiteren of onder controle hebben en waarvoor we niet verantwoordelijk zijn. We staan niet in voor de inhoud van deze andere websites en zijn niet verantwoordelijk voor de rechtmatigheid en functionering van de inhoud en zijn ook niet aansprakelijk voor verlies of schade die door het gebruik van deze sites kan ontstaan. We adviseren u de gebruiksvoorwaarden van de andere websites aandachtig door te lezen.

Omio is niet de aanbieder van de door ons slechts bemiddelde, maar op de websites van derden aangeboden en verkochte reizen en reisverbindingen. Omio is noch bij de presentatie noch bij de beschrijving van dergelijke reizen en reisverbindingen betrokken en is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze aanbiedingen, of voor de daarover afgesloten overeenkomsten (en de daaruit voortvloeiende rechten) tussen de gebruiker en de derde partij.

IX. Contact / Mededelingen

Indien u van mening bent dat een bepaalde inhoud op onze aanbiedingssite rechten - met name de intellectuele eigendom van derden (of van u) - schendt, verzoeken we u ons daarvan zo snel mogelijk in kennis te stellen.

Omio Corp.
Schönhauser Allee 180
10119 Berlijn, Duitsland
[email protected]

We verheugen ons ook over uw feedback, uw verbeteringsvoorstellen, uw suggesties en uw lof. Help ons het aanbod voor onze gebruikers te verbeteren. Laat uw mening weten, geef een oordeel over ons aanbod of mail ons gewoon aan het volgende adres:

[email protected]

Door het geven van uw feedback verleent u ons tevens het recht, deze kosteloos voor onze commerciële doeleinden te gebruiken en met anderen te delen. Uiteraard gebeurt dat met inachtneming van onze privacyregels.

X. Beslechting geschillen (online)

Om een eventueel geschil over een bij ons online gedane aankoop snel en eenvoudig te beslechten, wijzen we op de mogelijkheid van online-geschillenbeslechting.

De Europese Commissie heeft een online platform voor het online beslechten van geschillen (ODR-platform) ingesteld. Dit platform is bereikbaar op:

ec.europa.eu/consumers/odr

Eventuele klachten en vragen kunnen daar online worden opgegeven.

XI. Overige bepalingen

Enkele functies en kenmerken, die ook reeds in deze ALV worden beschreven, maken mogelijk nog geen deel uit van ons aanbod of worden successievelijk door ons ingevoerd. Dat betekent ook dat we het aanbod, de websites en de apps voortdurend veranderen en verbeteren en dat we daarom nog geen 100% stabiliteit van het aanbod en de websites kunnen garanderen. In bepaalde omstandigheden kan er sprake zijn van overbelasting bij de werking van de websites of van verkeerde weergave van de inhoud.

Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet uitvoerbaar blijken te zijn of worden, dan wordt daardoor de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen of van een met de gebruiker tot stand gekomen overeenkomst niet aangetast. In de plaats van de ongeldige bepalingen dient een rechtsgeldige regeling te komen, die het economische doel van de ongeldige bepaling het meest nabijkomt. Dat geldt eveneens in geval van een lacune.

Bij toepassing en interpretatie van deze voorwaarden geldt het Duitse recht. Plaats voor de nakoming is Berlijn. Voor verkopers wordt als bevoegde rechter die te Berlijn overeengekomen. Voor vorderingen en andere rechtsmiddelen van ons gelden daarnaast facultatief de in een concreet geval op grond van § 12 e.v. Duits wetboek van burgerlijke rechtsvordering (ZPO) geopende bevoegde rechtbanken.

Versie: april 2016

Omio Corp. is ingeschreven in het handelsregister van Delaware, VS, onder nr. 4973690
Omio Travel GmbH, AG Berlijn Charlottenburg HRB 138345
Omio Voyages SAS, Registre de Commerce et des Sociétés: Parijs 810 351 437

Postadres:
Omio Corp.
Schönhauser Allee 180
10119 Berlijn
Duitsland
[email protected]

We gebruiken cookies om onze dienstverlening te verbeteren, gebruikersgedrag te analyseren en voor de retargeting van Omio's advertenties op andere websites. Als je doorgaat, accepteer je het gebruik van cookies in overeenstemming met onze privacyvoorwaarden. Je kunt op elk moment kiezen voor een opt-out.